side-area-logo

فقط بازیکنان جدید شرط بندی ابتدا از تعادل واقعی اتفاق می افتد. شرط بندی 50 برابر جایزه یا هر برد دیگری که از چرخش های رایگان حاصل می شود ، ممکن است سهم در هر بازی متفاوت باشد. شرط بندی شرط بندی فقط در شرط های جایزه محاسبه می شود. پاداش برای 30 روز / چرخش های رایگان برای 7 روز از زمان صدور معتبر است. حداکثر تبدیل: 5 برابر مبلغ پاداش یا از چرخش های رایگان: $ / £ / 20 یورو یا 200 کرون. شرایط کامل اعمال می شود.


امروز ثبت نام کنید!